Periodic table of elements

Sulfuric acid [H2SO4]

SOLUBILITY:
water [H2O]: mixes
ethanol [C2H5OH]: reacts

PROPERTIES:
colourless viscous liquid
M (molar mass): 98,070 g/mol
MP (melting point): 10,31 °C
MB (boiling point): 279,6 °C
D (density): 1,8305 (20°, g/сm3, l.)
ΔHmelt (molar enthalpy of melting): 10,7 kJ/mol
ΔHboil (molar enthalpy of boiling): 50,2 kJ/mol
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -743,9 (g) kJ/mol
ΔG°298 (standard molar Gibbs energy of reaction at 298 К): -690,3 (l) kJ/mol
298 (standard molar entropy at 298 К): 301 (g) J/(mol•К)
p (standard molar heat capacity): 80,8 (g) J/(mol•К)
P (vapor pressure): 1 (145,8°), 10 (194,2°), 100 (257°) Mmhg or Torr
n (refractive index): 1,429 (20°)
CAS № (Chemical Abstracts number): 7664-93-9
pKa1 (acid dissociation constant): -3 (25°, water)
pKa2 (acid dissociation constant): 1,9 (25°, water)
H0 (Hammett acidity function for pure substances): -11,94 (25°)
KS (index of the autoprotolysis constant): 3,6 (25°)

LITERARY REFERENCES:
• Novyy spravochnik himika i tehnologa. Obschie svedeniya. Stroenie veschestva. Fizicheskie svoystva vazhneyshih veschestv. Aromaticheskie soedineniya. Himiya fotograficheskih processov. Nomenklatura organicheskih soedineniy. Tehnika laboratornyh rabot. Osnovy tehnologii.. – P. 147
• Spravochnik himika. - T.3. - M.-L.: Himiya, 1965. – P. 118 522-523
• Armarego W. L. F. Purifi cation of Laboratory Chemicals. - 5ed. - 2003. – P. 479
• Olah G.A., Prakash G.K.S., Molnar A., Sommer J. Superacid chemistry. - 2ed. - Wiley, 2009. – P. 47
• Seidell A. Solubilities of inorganic and metal organic compounds. - 3ed., vol.1 - New York: D. Van Nostrand Company, 1940. – P. 598-600
• Lidin R.A., Andreeva L.L., Molochko V.A. Konstanty neorganicheskih veschestv. - M.: Drofa, 2006. – P.
• Babayan E.A., Gaevskiy A.V., Bardin E.V. Pravovye aspekty oborota narkoticheskih, psihotropnyh, sil'nodeystvuyuschih_____, yadovityh veschestv i prekursorov. - M.: MCFER, 2000. – P. 147
• Grinvud N., Ernsho A. Himiya elementov. - T.2. - M.: BINOM. Laboratoriya znaniy, 2008. – P. 59-64
• Nekrasov B.V. Osnovy obschey himii. - T.1. - M.: Himiya, 1973. – P. 60 337-341
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - L.: Himiya, 1977. – P. 97
• Sorosovskiy obrazovatel'nyy zhurnal. - 1998. - №12. – P. 61

MENU: