Periodic table of elements

Sodium chloride [NaCl]

SOLUBILITY:
1-butanol [C4H9OH]: 0,005 (20°), 1-hexanol [C6H14O]: 0,001 (20°)
1-pentanol [CH3CH2CH2CH2CH2OH]: 0,002 (20°)
2-butanol [CH3CH(OH)CH2CH3]: 0,00047 (25°), 2-ethylhexanol [C8H18O]: 0,0001 (20°)
ammonia liquid [NH3]: 4,2 (-30°), 12,9 (0°)
acetone [(CH3)2CO]: 0,000032 (18°)
benzalcohol [C6H5CH2OH]: 0,017 (20°)
water [H2O]: 35,7 (0°), 35,9 (20°), 36,4 (40°), 37,2 (60°), 38,1 (80°), 39,4 (100°), heavy water [D2O]: 29,2 (0°), 33,9 (100°)
hydrazine [N2H4]: 8 (20°)
hydroxylamine [NH2OH]: 14,7 (17,5°)
glycerol [HOCH2CH(OH)CH2OH]: 8,2 (25°)
sulfur dioxide [SO2]: 0,016 (0°)
diethyl ether [C2H5OC2H5]: solventless
isoamil alcohol [C5H11OH]: 0,0016 (20°)
isobutanol [(CH3)2CHCH2OH]: 0,0005 (20°)
isopropyl alcohol [CH3CH(OH)CH3]: 0,0027 (25°)
methanol [CH3OH]: 1,31 (25°)
formic acid [HCO2H] 95%: 5,8 (19,7°)
hydrogen peroxide [H2O2]: 17,6 (-14,5°), 18,4 (-10°), 20,5 (0°)
propanol [(CH3)2CHOH]: 0,012 (25°)
selenium (iv) oxide-dichloride [SeOCl2]: 0,57 (25°)
phosphoryl chloride [POСl3]: 0,018
acetic acid [CH3COOH]: 0,074 (30°)
ethanol [C2H5OH] abs.: 0,065 (18,5°)
ethylene glycol [HOCH2CH2OH]: 46,4 (1,8°)

PROPERTIES:
colourless cubic crystals
M (molar mass): 58,440 g/mol
MP (melting point): 801 °C
MB (boiling point): 1455 °C
D (density): 2,165 (20°, g/cm3, s.)
η (dynamic viscosity): 1,38 (817°), 1,12 (867°), 0,95 (917°), 0,82 (967°) mPa∙s
ΔHmelt (molar enthalpy of melting): 28,5 kJ/mol
ΔHboil (molar enthalpy of boiling): 171 kJ/mol
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -182,3 (g) kJ/mol
ΔG°298 (standard molar Gibbs energy of reaction at 298 К): -384 (s) kJ/mol
298 (standard molar entropy at 298 К): 229,68 (g) J/(mol•К)
p (standard molar heat capacity): 35,79 (g) J/(mol•К)
Surf. tens. (surface tension): 114 (803°), 110 (850°), 107 (900°), 102 (970°) mN/m
P (vapor pressure): 0,000001 (442°), 0,00001 (487°), 0,0001 (539°), 0,001 (599°), 0,01 (670°), 0,1 (752°), 1 (863°), 10 (1014°), 100 (1216°) Mmhg or Torr
LD50 (median lethal doses for laboratory animals): 2600 (rats, i/p), 3700 (rats, i/g), 3150 (mice, s/c), 2900 (mice, i/p) mg/kg
n (refractive index): 1,54 (20°)

LITERARY REFERENCES:
• Vrednye himicheskie veschestva: Neorganicheskie soedineniya elementov I-IV grupp. Spravochnik. - L.: Himiya, 1988. – P. 36
• Novyy spravochnik himika i tehnologa. Himicheskoe ravnovesie. Svoystva rastvorov. - SPb.: NPO Professional, 2004, 2007. – P. 248 398 401
• Spravochnik himika. - T.1. - L.-M.: Himiya, 1963. – P. 602 610
• Spravochnik himika. - T.3. - M.-L.: Himiya, 1965. – P. 289-302
• Spravochnik himika. - t.5. - L.-M.: Himiya, 1966. – P. 94-95 260
• Toksikologicheskaya himiya. - pod red. Pletenevoy T.V. - M.: GEOTAR-Media, 2005. – P. 27
• Himicheskaya tehnologiya neorganicheskih veschestv. - pod red. Ahmetova T.G., kn.1. - M.: Vysshaya shkola, 2002. – P. 10-18
• Himicheskaya enciklopediya. - T.3. - M.: Sovetskaya enciklopediya, 1992. – P. 189
• Seidell A. Solubilities of inorganic and metal organic compounds. - 3ed., vol.1 - New York: D. Van Nostrand Company, 1940. – P. 1217-1249
• Belikov V.G. Uchebnoe posobie po farmacevticheskoy himii. - M.: Medicina, 1979. – P. 18
• Grinvud N., Ernsho A. Himiya elementov. - T.1. - M.: BINOM. Laboratoriya znaniy, 2008. – P. 77
• Grinvud N., Ernsho A. Himiya elementov. - T.2. - M.: BINOM. Laboratoriya znaniy, 2008. – P. 299
• Devyatkin V.V., Lyahova Yu.M. Himiya dlya lyuboznatel'nyh, ili o chem ne uznaesh' na uroke. - Yaroslavl': Akademiya Holding, 2000. – P. 30 65-70 76
• Ivanov V.M., Semenenko K.A., Prohorova G.V., Simonov E.F. Natriy. - M.: Nauka, 1986. – P. 239
• Pozin M.E. Tehnologiya mineral'nyh soley (udobreniy, pesticidov, promyshlennyh soley, okislov i kislot). - Ch.1. - L.: Himiya, 1974. – P. 60-97
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - L.: Himiya, 1977. – P. 86
• Toksikologicheskiy vestnik. - 2004. - №3. – P. 38
• Furman A.A. Neorganicheskie hloridy (himiya i tehnologiya). - M.: Himiya, 1980. – P. 33-43

MENU: