Periodic table of elements

Silver iodide [AgI]

SOLUBILITY:
ammonia liquid [NH3]: 531 (0°)
water [H2O]: 0,0000003 (20°)
sulfur dioxide [SO2]: 0,016 (0°)
methanol [CH3OH]: 0,0000001923 (25°)
pyridine [C5H5N]: 0,1 (10°), 8,6 (121°)
ethanol [C2H5OH]: 0,0000000062 (25°)

PROPERTIES:
yellow cubic crystals
M (molar mass): 234,770 g/mol
MP (melting point): 554 °C
ТDT (decomposing temperature): 554 °C
D (density): 5,71 (20°, g/cm3, s.)
ΔHmelt (molar enthalpy of melting): 9,41 kJ/mol
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): 159,3 (g) kJ/mol
ΔG°298 (standard molar Gibbs energy of reaction at 298 К): -66,4 (s) kJ/mol
298 (standard molar entropy at 298 К): 264,2 (g) J/(mol•К)
p (standard molar heat capacity): 36,9 (g) J/(mol•К)
pSP (solubility product index): 15,96 (20°, water)

LITERARY REFERENCES:
• Spravochnik po rastvorimosti. - T.1, Kn.1. - M.-L.: IAN SSSR, 1961. – P. 198
• Seidell A. Solubilities of inorganic and metal organic compounds. - 3ed., vol.1 - New York: D. Van Nostrand Company, 1940. – P. 56-59
• Grinvud N., Ernsho A. Himiya elementov. - T.2. - M.: BINOM. Laboratoriya znaniy, 2008. – P. 508-509
• Devyatkin V.V., Lyahova Yu.M. Himiya dlya lyuboznatel'nyh, ili o chem ne uznaesh' na uroke. - Yaroslavl': Akademiya Holding, 2000. – P. 71-72
• Nekrasov B.V. Osnovy obschey himii. - T.2. - M.: Himiya, 1973. – P. 259-263
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - L.: Himiya, 1977. – P. 98

MENU: