Periodic table of elements

Hydrogen sulfide [H2S]

SOLUBILITY:
water [H2O]: 0,004 (20°)

PROPERTIES:
colourless gas
M (molar mass): 34,080 g/mol
MP (melting point): -85,6 °C
MB (boiling point): -60,35 °C
ΔHmelt (molar enthalpy of melting): 2,38 kJ/mol
ΔHboil (molar enthalpy of boiling): 18,7 kJ/mol
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -21 (g) kJ/mol
ΔG°298 (standard molar Gibbs energy of reaction at 298 К): -33,8 (g) kJ/mol
298 (standard molar entropy at 298 К): 205,7 (g) J/(mol•К)
p (standard molar heat capacity): 34,2 (g) J/(mol•К)
C (speed of sound): 1497 (-76°, liquid) m/s
pKa1 (acid dissociation constant): 7,2 (25°, water)
pKa2 (acid dissociation constant): 14 (25°, water)
ε (permittivity): 8,99 (-78°)
Тcrit. (critical temperature): 100,4°C
Рcrit. (critical pressure): 9,01 mPa
Dcrit. (critical density): 0,349 g/cm3

LITERARY REFERENCES:
• Vrednye veschestva v promyshlennosti: Spravochnik dlya himikov, inzhenerov i vrachey. - 7-e izd., T.3. - L.: Himiya, 1976. – P. 51-53
• Spravochnik sernokislotchika. - pod red. Malina K.M. - M.: Himiya, 1971. – P. 51-53
• Seidell A. Solubilities of inorganic and metal organic compounds. - 3ed., vol.1 - New York: D. Van Nostrand Company, 1940. – P. 594-598
• Grinvud N., Ernsho A. Himiya elementov. - T.2. - M.: BINOM. Laboratoriya znaniy, 2008. – P. 37-38
• Devyatkin V.V., Lyahova Yu.M. Himiya dlya lyuboznatel'nyh, ili o chem ne uznaesh' na uroke. - Yaroslavl': Akademiya Holding, 2000. – P. 51-52
• Efimov A.I. i dr. Svoystva neorganicheskih soedineniy. Spravochnik. - L.: Himiya, 1983. – P. 190-191
• Nekrasov B.V. Osnovy obschey himii. - T.1. - M.: Himiya, 1973. – P. 323-324
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - L.: Himiya, 1977. – P. 97

MENU: