Periodic table of elements

Chromium(III) hydroxide [Cr(OH)3]

SOLUBILITY:


PROPERTIES:
blae
M (molar mass): 103,018 g/mol
ТDT (decomposing temperature): 150 °C
pKb3 (acid dissociation constant): 9,99 (25°, water)

LITERARY REFERENCES:
• Spravochnik himika. - T.3. - M.-L.: Himiya, 1965. – P. 81
• Nekrasov B.V. Osnovy obschey himii. - T.1. - M.: Himiya, 1973. – P. 367
• Chalyy V.P. Gidrookisi metallov (zakonomernosti obrazovaniya, sostav, struktura i svoystva). - Kiev: Naukova dumka, 1972. – P. 27-32

MENU: